Informacje

Dyrektor

Funkcję dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017 pełni wieloletnia …

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów

Kadra

Członkowie Rady Pedagogicznej oraz pozostali pracownicy szkoły…

Wydarzenia

Aktualności

ind_2017_41

Apel z okazji Święta Niepodległości oraz wystawa „Historia w moim domu”

10 listopada 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Mechowie świętowała 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku uczniowie najstarszych klas zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej oraz kilka faktów historycznych, o których każdy prawdziwy Polak – patriota winien pamiętać. Po tej części uroczystości głos zabrali piątoklasiści, którzy, przy pomocy swoich nieco starszych kolegów i koleżanek, dali

Czytaj Dalej
pas_przedszk2017_37

Pasowanie na Przedszkolaka

9 listopada odbyło się naszym przedszkolu uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami, pierwszy raz występowały przed publicznością. Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem okresu adaptacji dziecka do nowych warunków. Od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, poczyniłyśmy wiele starań, aby pokonać stres i zapobiec negatywnym przeżyciom małego dziecka przy przekraczaniu progu przedszkola.

Czytaj Dalej
skirtday_2017_12

Dzień Spódnicy

Samorząd Uczniowski ogłosił dzień 30. października „Dniem Spódnicy”. Każdy z uczniów (bez względu na płeć) który tego dnia przyszedł do szkoły w spódnicy nie był pytany oraz był zwolniony z kartkówki. Płeć piękna w 100% nie zawiodła, a wśród panów znalazła się spora grupa śmiałków, która chętnie przyodziała tę część damskiej garderoby. Nauczyciele, widząc ubranych

Czytaj Dalej
fitreader_2017_17

Pasowanie na czytelnika

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem” (Kornel Makuszyński). W poniedziałek 23 października, uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników Szkoły Podstawowej w Mechowie. Pierwszoklasiści w tym dniu, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Monikę Szymańską – Kamińską. Poznali zasady korzystania z księgozbioru biblioteki

Czytaj Dalej
dbl_2017_11

Dzień Białej Laski

W ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w dniu 20.10.17 r. w szkole zostało zorganizowane spotkanie z uczniami kl. IV – VII. Spotkanie miało charakter lekcji wychowawczej wzbogaconej o prezentację przygotowaną przez pedagoga. Uczniom ww. klas przedstawiono cele kampanii, krótką historię Białej Laski, odczytano

Czytaj Dalej
openday_2017_24

Dzień Otwarty w Punkcie Przedszkolnym

16 października w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mechowie odbył się Dzień Otwarty. Dzieci, wraz ze swoimi opiekunami, mogły przyjść i spędzić ten dzień razem z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami już uczęszczającymi do przedszkola. Wychowawca grupy przedszkolnej, Pani Karolina Budzyńska, przygotowała na ten dzień wiele atrakcji, a także słodki poczęstunek. Dzieci uczęszczające już

Czytaj Dalej

SIEDEMDZIESIĄT LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MECHOWIE