Archiwa autora: admin

 • 0
and_2017_12

Andrzejkowo i tanecznie

Kategoria :Imprezy

24 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Mechowie odbyła się zabawa andrzejkowa, połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Tańca. W imprezie wzięli udział uczniowie klas „0” – VII. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – wraz z opiekunem SU, Panią Ewą Polniak – zadbali o jej prawidłowy przebieg.

and_2017_29

 

Na początku zabawy miało miejsce krótkie przemówienie przedstawicieli SU, którego tematem była historia andrzejek i tradycje z nimi związane. W kolejnej części zaprezentowali swoje umiejętności wokalne uczniowie kl. VII. Po nich pokaz zumby dała Pani Maja. Uczniów do tańca nie trzeba było namawiać. Wszyscy chętnie powtarzali układ i starali się nie wypaść z tempa. Po części oficjalnej nastąpiła część zabawowa. Uczniom do tańca zagrywał DJ Stryjenko.

and_2017_33

 

Organizatorzy przygotowali również liczne konkursy i wróżby andrzejkowe. Uczniowie ścigali się na krzesełkach, grali w piłkę z zawiązanymi oczami, na wyścigi: łapali piłeczki oraz zdejmowali i ubierali buty. Zabawa była wyśmienita, a każdy z uczestników konkursów otrzymał nagrodę. Wybrano także mistrza i mistrzynię parkietu. Andrzejkowe wróżby pokazały, kto ma jaki charakter i o jaką sferę rozwoju winien zadbać. Wskazały także, kto jako pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni.

and_2017_10

 

W przerwie między piosenkami można było skorzystać z poczęstunku, napić się soku lub wody oraz poczęstować ciastem, upieczonym przez niezawodne mamy.

M.Sz.


 • 0
pd_2017_36

IV Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – Konkurs związany z Prawami Dziecka

Kategoria :Konkursy

wzrost jest trudem, pracą i pierwszym dziecka obowiązkiem i prawem. Cała reszta winna być tej jego świętej pracy podporządkowana.” J. Korczak

20 listopada 2017 roku przypadł IV. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji wszystkie dzieci w szkole zostały obdarowane małym, słodkim upominkiem, a uczniowie starszych klas mieli okazję popisać się swoją wiedzą dzięki udziałowi w konkursie.

pd_2017_37

 

Konkurs dotyczący znajomości praw dziecka, aktów prawnych gwarantujących dzieciom ochronę ich praw oraz życia i działalności Janusza Korczaka przygotowały Panie Ewa Polniak i Monika Szymańska – Kamińska. Przedstawiciele klas IV – VII, odpowiednio wcześniej, otrzymali materiały dotyczące treści objętych konkursem. Ambitnie przygotowywali się i współpracowali w grupach.

pd_2017_31

Konkurs pokazał, która z grup zaplanowała pracę najlepiej i przygotowała się najbardziej efektywnie. Trzyosobowa komisja sprawiedliwie oceniała wypowiedzi uczestników konkursu i przyznała pierwsze cztery miejsca:

 • I. miejsce – klasa VI,
 • II. miejsce – klasa VII,
 • III. miejsce – klasa V,
 • IV. miejsce – klasa IV.

Uczestnicy otrzymali dyplomy dla klas oraz indywidualne nagrody rzeczowe, zakupione z budżetu Rady Rodziców.

Ewa Polniak

Monika Szymańska – Kamińska


 • 0
tyton_2017_01

Światowy Dzien Rzucania Palenia

Kategoria :Konkursy

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 16 listopada 2017 r. uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Mechowie uczestniczyli w pogadance na temat szkodliwości palenia tytoniu, a następnie wykonali prace plastyczne zgodne z tematyką zajęć.

tyton_2017_01

23 listopada – odbył się Szkolny Konkurs Pt. „Rzuć palenie”. Przedstawiciele klas IV – VII, rozwiązując zadania, dzielnie walczyli o miano najlepszych. Zadania były zróżnicowane i dostosowane do wieku uczniów. Pierwsze miejsce zajął zespół klasy VI, w którego skład weszły uczennice: Julia Dziedzic, Monika Polniak i Klaudia Wielesiuk. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny. Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom wręczono nagrody.


 • 0
ind_2017_41

Apel z okazji Święta Niepodległości oraz wystawa „Historia w moim domu”

Kategoria :Apele

10 listopada 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Mechowie świętowała 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku uczniowie najstarszych klas zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej oraz kilka faktów historycznych, o których każdy prawdziwy Polak – patriota winien pamiętać.

ind_2017_44

Po tej części uroczystości głos zabrali piątoklasiści, którzy, przy pomocy swoich nieco starszych kolegów i koleżanek, dali mini koncert polskich pieśni patriotycznych. Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała uczniom oraz przygotowującym ich nauczycielom.

ind_2017_38

Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyła okolicznościowa wystawa pod nazwą „Historia w moim domu”, przygotowana przez uczniów klas V – VII. Celem wystawy było uświadomienie, że wszyscy mamy w domu cenne przedmioty historyczne, dokumenty, zdjęcia i warto ja pokazać społeczności szkolnej. Poznajemy dzięki temu historię naszego regionu i naszej Ojczyzny. Wystawa cieszyła się dużą popularnością zwłaszcza wśród najmłodszych uczniów.

Beata Miszel

M. Sz.


 • 0
pas_przedszk2017_37

Pasowanie na Przedszkolaka

Kategoria :Apele

9 listopada odbyło się naszym przedszkolu uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami, pierwszy raz występowały przed publicznością. Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem okresu adaptacji dziecka do nowych warunków. Od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, poczyniłyśmy wiele starań, aby pokonać stres i zapobiec negatywnym przeżyciom małego dziecka przy przekraczaniu progu przedszkola.

pas_przedszk2017_36

Jesteśmy przekonane, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, a rodzice pewność, że nasze przedszkole jest tym miejscem, gdzie bez obawy mogą pozostawić swoje dziecko. Dzieci wyglądały i zaprezentowały się świetnie, co było widać po uśmiechniętych i wzruszonych twarzach rodziców. Misie – bo tak nazywa się nasza grupa przedszkolna – śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły i złożyły ślubowanie przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania zaczarowanym ołówkiem i od tego momentu wszystkie dzieci wstąpiły w szereg prawdziwych przedszkolaków. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny, wiersze i piosenki, po czym powtórzyły słowa ślubowania.

pas_przedszk2017_32

Wszyscy otrzymali piękne dyplomy oraz słodkie rożki obfitości. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia. Mali artyści spisali się na medal. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po części oficjalnej przeszli do sali, w której na co dzień spędzają swój czas. Tam czekała na nich niespodzianka – słodki poczęstunek.

Pani Karolina Budzyńska – wychowawczyni przedszkolaków


 • 0
skirtday_2017_12

Dzień Spódnicy

Kategoria :Inne

Samorząd Uczniowski ogłosił dzień 30. października „Dniem Spódnicy”. Każdy z uczniów (bez względu na płeć) który tego dnia przyszedł do szkoły w spódnicy nie był pytany oraz był zwolniony z kartkówki. Płeć piękna w 100% nie zawiodła, a wśród panów znalazła się spora grupa śmiałków, która chętnie przyodziała tę część damskiej garderoby.

skirtday_2017_07

Nauczyciele, widząc ubranych w spódnice uczniów chciał, nie chciał musieli powstrzymać się od odpytywań. Zabawa była przednia, a dowodem tego są poniższe zdjęcia.

Ewa Polniak – opiekun SU


 • 0
fitreader_2017_17

Pasowanie na czytelnika

Kategoria :Wycieczki

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem” (Kornel Makuszyński).

W poniedziałek 23 października, uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników Szkoły Podstawowej w Mechowie. Pierwszoklasiści w tym dniu, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Monikę Szymańską – Kamińską.

fitreader_2017_16

Poznali zasady korzystania z księgozbioru biblioteki oraz regulamin dotyczący wypożyczania książek. Na koniec, nowi czytelnicy otrzymali wspaniałe medale czytelnika, z którymi dumnie pomaszerowali do klasy. Zainspirowani lekcją biblioteczną, uczniowie wraz z wychowawcą, przygotowali w swojej klasie kącik czytelniczy. W związku z tematyką zajęć, rzeczą konieczną była wizyta w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Płotach.

fitreader_2017_06

 

Pierwszoklasiści wraz z wychowawcą i rodzicami, odwiedzili bibliotekę. Z zaciekawieniem słuchali opowiadań o historii biblioteki i uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Bogumiłę Sybidło. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż po tak ogromnych przeżyciach związanych z czytelnictwem, jedna z uczennic klasy pierwszej stworzyła samodzielnie kilkustronicową książkę, czym wzbudziła podziw wśród kolegów i koleżanek, jak też wychowawcy.


 • 0
dbl_2017_11

Dzień Białej Laski

Kategoria :Projekty i programy

W ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w dniu 20.10.17 r. w szkole
zostało zorganizowane spotkanie z uczniami kl. IV – VII. Spotkanie miało charakter lekcji wychowawczej wzbogaconej o prezentację przygotowaną przez pedagoga.

dbl_2017_13

Uczniom ww. klas przedstawiono cele kampanii, krótką historię Białej Laski, odczytano list Adama i innych uczniów z Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z Bydgoszczy, adresowany do uczniów naszej szkoły. Ponadto omówiono sposoby udzielania pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, której powinni udzielać ci, którzy znajdują się w towarzystwie niewidomego, przybliżono także sylwetkę/rolę psa przewodnika. Na koniec spotkania uzmysłowiono uczniom jak funkcjonują niewidomi w domu i pracy.

dbl_2017_14

Lekcja wychowawcza cieszyła się zainteresowaniem uczniów, co dało odzwierciedlenie w ich aktywności: podejmowanych dyskusjach, a przede wszystkim w okazaniu empatii i tolerancji względem osób niewidomych. W przyszłym roku szkolnym pragniemy poszerzyć zakres naszych działań dotyczących tej kampanii (m.in. włączyć dodatkowe podmioty i/lub wziąć udział w wydarzeniach zaproponowanych w programie przygotowanym przez organizatora kampanii).

Ewa Polniak


 • 0
openday_2017_24

Dzień Otwarty w Punkcie Przedszkolnym

Kategoria :Imprezy

16 października w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mechowie odbył się Dzień Otwarty. Dzieci, wraz ze swoimi opiekunami, mogły przyjść i spędzić ten dzień razem z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami już uczęszczającymi do przedszkola.

openday_2017_17

Wychowawca grupy przedszkolnej, Pani Karolina Budzyńska, przygotowała na ten dzień wiele atrakcji, a także słodki poczęstunek. Dzieci uczęszczające już do naszego Punktu Przedszkolnego również były bardzo zaangażowane i chętnie służyły pomocą nowym kolegom. Dzieci z przyjemnością skorzystały z jednej z najzabawniejszych atrakcji jaką było malowanie twarzy. Dzięki temu w grupie znalazło się kilka kotków, motylek oraz pirat.

openday_2017_12

W kolejnej części tego fascynującego dnia wychowawca wspólnie z opiekunami dzieci rozpoczęli szaloną zabawę kolorowymi balonami oraz chustą. Na koniec dzieci zaprezentowały swoje dotychczasowe umiejętności. Były tańce, śmiech i świetna zabawa.

Karolina Budzyńska


 • 0
den_2017_51

„Czternastego października wpisujemy do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole!”

Kategoria :Apele

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Mechowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II i III, przy wsparciu chórku złożonego z uczniów klasy V, zaprezentowali wiersze i piosenki dedykowane wszystkim osobom związanym z oświatą. Przygotowani Przez Panie Annę Smolarz i Grażynę Kellner z uśmiechem na twarzach i bez cienia tremy zwracały się do swoich drogich „belfrów” i pracowników szkoły.

den_2017_58

 

Po występie recytatorów i śpiewaków swoje pięć minut mieli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy obdarowali zgromadzonych słodkim i przydatnym upominkiem. Członkowie SU działali także wcześniej – przygotowali, pod okiem Pani Ewy Polniak, okolicznościową tablicę: ogromną kartkę z życzeniami i podpisami w formie stempli z dłoni.

den_2017_54

 

W kolejnej części głos zabrała Pani Agnieszka Nowak, Przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła nauczycielom i pracownikom życzenia z okazji ich święta. Głos zabrali również szanowni goście: wieloletni nauczyciel szkoły – Pani Irena Widorowska oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Sebastianów. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora oraz złożyła podziękowania i życzenia.

den_2017_43

 

Uroczystość szkolna, związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, stała się także znakomitą okazją do docenienia i ogłoszenia sukcesów uczniów. W minionych dniach odbył się konkurs pt. „Mistrz tabliczki mnożenia”, zorganizowany w szkole przez Panią Agnieszkę Pawłowską. Laureatów konkursu nagrodziła pani dyrektor na forum szkoły podczas piątkowego apelu.

M.Sz.