Miesięczne archiwa: Październik 2017

  • 0
skirtday_2017_12

Dzień Spódnicy

Kategoria :Inne

Samorząd Uczniowski ogłosił dzień 30. października „Dniem Spódnicy”. Każdy z uczniów (bez względu na płeć) który tego dnia przyszedł do szkoły w spódnicy nie był pytany oraz był zwolniony z kartkówki. Płeć piękna w 100% nie zawiodła, a wśród panów znalazła się spora grupa śmiałków, która chętnie przyodziała tę część damskiej garderoby.

skirtday_2017_07

Nauczyciele, widząc ubranych w spódnice uczniów chciał, nie chciał musieli powstrzymać się od odpytywań. Zabawa była przednia, a dowodem tego są poniższe zdjęcia.

Ewa Polniak – opiekun SU


  • 0
fitreader_2017_17

Pasowanie na czytelnika

Kategoria :Wycieczki

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem” (Kornel Makuszyński).

W poniedziałek 23 października, uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników Szkoły Podstawowej w Mechowie. Pierwszoklasiści w tym dniu, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Monikę Szymańską – Kamińską.

fitreader_2017_16

Poznali zasady korzystania z księgozbioru biblioteki oraz regulamin dotyczący wypożyczania książek. Na koniec, nowi czytelnicy otrzymali wspaniałe medale czytelnika, z którymi dumnie pomaszerowali do klasy. Zainspirowani lekcją biblioteczną, uczniowie wraz z wychowawcą, przygotowali w swojej klasie kącik czytelniczy. W związku z tematyką zajęć, rzeczą konieczną była wizyta w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Płotach.

fitreader_2017_06

 

Pierwszoklasiści wraz z wychowawcą i rodzicami, odwiedzili bibliotekę. Z zaciekawieniem słuchali opowiadań o historii biblioteki i uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Bogumiłę Sybidło. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż po tak ogromnych przeżyciach związanych z czytelnictwem, jedna z uczennic klasy pierwszej stworzyła samodzielnie kilkustronicową książkę, czym wzbudziła podziw wśród kolegów i koleżanek, jak też wychowawcy.


  • 0
dbl_2017_11

Dzień Białej Laski

Kategoria :Projekty i programy

W ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w dniu 20.10.17 r. w szkole
zostało zorganizowane spotkanie z uczniami kl. IV – VII. Spotkanie miało charakter lekcji wychowawczej wzbogaconej o prezentację przygotowaną przez pedagoga.

dbl_2017_13

Uczniom ww. klas przedstawiono cele kampanii, krótką historię Białej Laski, odczytano list Adama i innych uczniów z Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z Bydgoszczy, adresowany do uczniów naszej szkoły. Ponadto omówiono sposoby udzielania pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, której powinni udzielać ci, którzy znajdują się w towarzystwie niewidomego, przybliżono także sylwetkę/rolę psa przewodnika. Na koniec spotkania uzmysłowiono uczniom jak funkcjonują niewidomi w domu i pracy.

dbl_2017_14

Lekcja wychowawcza cieszyła się zainteresowaniem uczniów, co dało odzwierciedlenie w ich aktywności: podejmowanych dyskusjach, a przede wszystkim w okazaniu empatii i tolerancji względem osób niewidomych. W przyszłym roku szkolnym pragniemy poszerzyć zakres naszych działań dotyczących tej kampanii (m.in. włączyć dodatkowe podmioty i/lub wziąć udział w wydarzeniach zaproponowanych w programie przygotowanym przez organizatora kampanii).

Ewa Polniak


  • 0
openday_2017_24

Dzień Otwarty w Punkcie Przedszkolnym

Kategoria :Imprezy

16 października w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mechowie odbył się Dzień Otwarty. Dzieci, wraz ze swoimi opiekunami, mogły przyjść i spędzić ten dzień razem z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami już uczęszczającymi do przedszkola.

openday_2017_17

Wychowawca grupy przedszkolnej, Pani Karolina Budzyńska, przygotowała na ten dzień wiele atrakcji, a także słodki poczęstunek. Dzieci uczęszczające już do naszego Punktu Przedszkolnego również były bardzo zaangażowane i chętnie służyły pomocą nowym kolegom. Dzieci z przyjemnością skorzystały z jednej z najzabawniejszych atrakcji jaką było malowanie twarzy. Dzięki temu w grupie znalazło się kilka kotków, motylek oraz pirat.

openday_2017_12

W kolejnej części tego fascynującego dnia wychowawca wspólnie z opiekunami dzieci rozpoczęli szaloną zabawę kolorowymi balonami oraz chustą. Na koniec dzieci zaprezentowały swoje dotychczasowe umiejętności. Były tańce, śmiech i świetna zabawa.

Karolina Budzyńska


  • 0
den_2017_51

„Czternastego października wpisujemy do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole!”

Kategoria :Apele

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Mechowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II i III, przy wsparciu chórku złożonego z uczniów klasy V, zaprezentowali wiersze i piosenki dedykowane wszystkim osobom związanym z oświatą. Przygotowani Przez Panie Annę Smolarz i Grażynę Kellner z uśmiechem na twarzach i bez cienia tremy zwracały się do swoich drogich „belfrów” i pracowników szkoły.

den_2017_58

 

Po występie recytatorów i śpiewaków swoje pięć minut mieli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy obdarowali zgromadzonych słodkim i przydatnym upominkiem. Członkowie SU działali także wcześniej – przygotowali, pod okiem Pani Ewy Polniak, okolicznościową tablicę: ogromną kartkę z życzeniami i podpisami w formie stempli z dłoni.

den_2017_54

 

W kolejnej części głos zabrała Pani Agnieszka Nowak, Przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła nauczycielom i pracownikom życzenia z okazji ich święta. Głos zabrali również szanowni goście: wieloletni nauczyciel szkoły – Pani Irena Widorowska oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Sebastianów. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora oraz złożyła podziękowania i życzenia.

den_2017_43

 

Uroczystość szkolna, związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, stała się także znakomitą okazją do docenienia i ogłoszenia sukcesów uczniów. W minionych dniach odbył się konkurs pt. „Mistrz tabliczki mnożenia”, zorganizowany w szkole przez Panią Agnieszkę Pawłowską. Laureatów konkursu nagrodziła pani dyrektor na forum szkoły podczas piątkowego apelu.

M.Sz.


  • 0
police_2017_09

Bezpieczna droga do i ze szkoły

Kategoria :Inne

W środę 11 października naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze policji. Policjanci poprowadzili dwa spotkania, których tematyka dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Z młodszymi uczniami rozmawiali na temat bezpieczeństwa na ulicy, w drodze do i ze szkoły oraz o znaczeniu odblasków.

police_2017_08

 

W rozmowie z uczniami starszych klas również poruszono ten temat, ale wzbogacono treść pogadanki o zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej i cyberprzemoc.

 

M.Sz.


  • 0
pp_2017_43

Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Mechowie

Kategoria :Apele

W piątek, 6.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Mechowie odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Na tę wyjątkową okoliczność oprócz pani Dyrektor, wychowawców, uczniów klas starszych oraz rodziców, przybył także król Ołówkos wraz z małżonką z królestwa Szkołolandii. Król zaprosił pierwszoklasistów do swojego królestwa. Jednakże należeć do niego mogą jedynie te dzieci, które uzyskają ucznia miano. Pierwszoklasiści ochoczo i z wielkim zapałem uczestniczyli w zadaniach wyznaczonych przez króla Ołówkosa. Były to: próba recytacji, próba śpiewu, rozwiązanie zagadek oraz zadanie patriotyczne. Pierwszoklasiści zachwycili króla i nie tylko. Wszystkie próby i zadania przebiegły wzorowo, a w próbie śpiewu, ku wielkiemu zaskoczeniu zgromadzonych, oprócz piosenki w języku ojczystym dzieci także zaprezentowały piosenkę w języku angielskim. Po spełnieniu wszystkich warunków dzieci zdały egzamin. Mogły już zostać prawdziwymi uczniami oraz oficjalnie należeć do królestwa Szkołolandii.

pp_2017_14

W kolejnej części pani Dyrektor dokonała ślubowania nowych uczniów i przeprowadziła pasowanie na pierwszoklasistów. Po ceremonii uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i wiele upominków od starszych kolegów i koleżanek. Na zakończenie, do piosenki S. Krajewskiego „W drogę”, odbyła się sesja zdjęciowa. Po niej Pierwszoklasiści przemaszerowali dumnie do swojej klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz okolicznościowy tort, upieczony przez jedną z mam.

pp_2017_57

Drodzy Pierwszacy! Życzymy Wam w tej nowej, szkolnej drodze samych dobrych chwil, 5 w dzienniku oraz ciekawości odkrywania nauki każdego dnia. Rodzicom życzymy wiele cierpliwości, sił i wyrozumiałości, pociechy ze swoich dzieci, a naszych uczniów oraz owocnej współpracy ze szkołą.

Tekst: I. Kaczmarek

Zdjęcia: M. Szymańska – Kamińska


  • 0
du_2017_07

Uśmiechnięty Światowy Dzień Uśmiechu

Kategoria :Imprezy

Dnia 7 października 2017 r. obchodzony jest „Światowy Dzień Uśmiechu”. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Ewą Polniak zaakcentowali ten dzień w piątek – 6 października. Każdy, kto rano wszedł do szkoły został obdarowany małym drobiazgiem w postaci uśmiechniętej naklejki „buźki”. Akcent ten wywołał zadowolenie nie tylko wśród uczniów, ale także osób dorosłych: nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

 

Tekst: Ewa Polniak

Zdjęcia: Ewa Polniak, Monika Szymańska – Kamińska