Dyrektor

Funkcję dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017 pełni wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, Pani Mariola Misztalska.

head_t5

 Najważniejsze założenia dotyczące funkcjonowania i rozwoju szkoły to:

  • praca nad podnoszeniem efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej, dążenie do utrzymania opinii dobrej szkoły,
  • otwartość na potrzeby środowiska lokalnego,
  • przygotowanie uczniów do stawania się obywatelami wspólnoty europejskiej.

Nadrzędny cel przyświecający wszelkim zamierzeniom to dobro dzieci, a także satysfakcja nauczycieli.


Skomentuj