Kadra

Rada Pedagogiczna

 1. Mariola Misztalskadyrektor szkoły (matematyka).
 2. Barbara Lenarczyk (przyroda).
 3. Grażyna Kelner (nauczanie początkowe).
 4. Włodzimiera Maciaszek (nauczanie początkowe).
 5. Ewa Przybysz (wychowanie fizyczne).
 6. Anna Smolarz (nauczanie początkowe).
 7. Ewa Polniak (pedagog, wychowawca świetlicy).
 8. Monika Szymańska Kamińska (język polski, historia).
 9. Alina Janowska (oddział przedszkolny).
 10. Justyna Wiktorowicz (religia).
 11. Halina Zaryczańska (język angielski).

Rada.Ped.Mechowo.nowa

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Sylwia Klewicz (sekretariat).
 2. Jolanta Skorupa (pracownik obsługi).
 3. Grazyna Skrzypiec (pracownik obsługi).
 4. Tomasz Kamiński (pracownik obsługi).

Skomentuj